មានការកកស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងណាស់នៅច្រមុះជ្រូកក្បាលថ្នល់​និងនៅលើស្ពានព្រះមុនីវង្សផ្លូវព្រះមុនីវង្ស​ 

មានការកកស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងណាស់នៅច្រមុះជ្រូកក្បាលថ្នល់​និងនៅលើស្ពានព្រះមុនីវង្សផ្លូវព្រះមុនីវង្ស​ 

 

ភ្នំពេញ៖ ករណីកកស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅច្រមុះជ្រូកក្បាលថ្នល់​និងស្ពានព្រះមុនីវង្ស ផ្លូវព្រះនរោត្តម​ ផ្លូវជាតិលេខ២​ ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស​ នាព្រលប់ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១នេះ។

 

សូមទស្សនាបណ្តុំរូបភាពខាងក្រោមនេះ៖

Share this post

Post Comment