ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវិដ-១៩ថ្មី ចំនួន៨៦០នាក់ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយចំនួន១០៧៤នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវិដ-១៩ថ្មី ចំនួន៨៦០នាក់ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយចំនួន១០៧៤នាក់

 

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវិដ-១៩ថ្មីចំនួន៨៦០នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន១០៧៤នាក់បានជាសះស្បើយ។

គួរជម្រាបថា ថ្ងៃនេះអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវិដ-១៩ មានចំនួន៣២នាក់ សរុបអ្នកស្លាប់ទូទាំងប្រទេសមានចំនួន១,២៥៤នាក់ និងអ្នកឆ្លងសរុបមានចំនួន៧២,១០៤នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយសរុប៦៤,៥៤៨នាក់៕

Share this post

Post Comment