មន្ទីរសាធារណការខេត្តកណ្តាលចេញសេចក្តីជូនដំណឹងហាមរថយន្តដឹកទំនិញធុនធំគ្រប់ប្រភេទចរាចរនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ២,៣,៤,៥,ផ្លូវជាតិលេខ២០,២០អា,២១,២១អានិងផ្លូវជាតិលេខ២១បេ ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលជាបណ្ដោះអាសន្ន

មន្ទីរសាធារណការខេត្តកណ្តាលចេញសេចក្តីជូនដំណឹងហាមរថយន្តដឹកទំនិញធុនធំគ្រប់ប្រភេទចរាចរនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ២,៣,៤,៥,ផ្លូវជាតិលេខ២០,២០អា,២១,២១អានិងផ្លូវជាតិលេខ២១បេ ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលជាបណ្ដោះអាសន្ន

 

 

កណ្ដាល៖ មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការបិទចរាចររថយន្តដឹកទំនិញធុនធំគ្រប់ប្រភេទ នៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ២,៣,៤,៥,ផ្លូវជាតិលេខ២០,២០អា,២១,២១អានិងផ្លូវជាតិលេខ២១បេ ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលជាបណ្ដោះអាសន្ន។

 

នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលក្រុមសកម្មជនហ្វេសប៊ុកកម្ពុជាទើបបានទទួលនៅល្ងាចថ្ងៃទូ១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ។

 

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្ដាល៖

Share this post

Post Comment