ក្រសួងសាធារណការចេញសេចក្តីណែនាំវិធានការបន្ទាន់ សម្រាប់ការបង្ការ ទប់ស្កាត់ការរីករាតត្បាតវីរុសកូវិដ-១៩ ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ

ក្រសួងសាធារណការចេញសេចក្តីណែនាំវិធានការបន្ទាន់ សម្រាប់ការបង្ការ ទប់ស្កាត់ការរីករាតត្បាតវីរុសកូវិដ-១៩ ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ

 

 

ភ្នំពេញ៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចេញសេចក្តីណែនាំវិធានការបន្ទាន់ សម្រាប់ការបង្ការ ទប់ស្កាត់ការរីករាតត្បាតវីរុសកូវិដ-១៩ ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ។

 

នេះបើយោងតាមសេចក្តីណែនាំក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន ដែលអង្គភាពសកម្មជនហ្វេសប៊ុកកម្ពុជាបានទទួលនៅរសៀលនេះ។

 

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីណែនាំក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន៖

Share this post

Post Comment