ធនាគារ ABA បានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន១,០០០,០០០ដុល្លារ ជូនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍២០-កុម្ភៈ

ធនាគារ ABA បានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន១,០០០,០០០ដុល្លារ ជូនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍២០-កុម្ភៈ
  • ភ្នំពេញ៖ ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ ហៅកាត់ថា ធនាគារ ABA បានប្រកាសបរិច្ចាគថវិកា១,០០០,០០០ដុល្លារ ជូនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា ដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់សកម្មភាព ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ ដែលកំពុងរីករាលដាលគួរឲ្យបារម្ភនៅកម្ពុជា។

ដោយការប្រកាសបរិច្ចាគនេះ ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ នៅតែបន្តមានអ្នកឆ្លងក្នុងចំនួនច្រើន ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ក៏កើនឡើងដូចគ្នា៕

Share this post

Post Comment